Zawody jeździeckie pod patronatem
Posła na Sejm RP Stefana Strzałkowskiego

Lulewiczki, 1 października 2011 r.